+358 20 123 0800

Bergvärme

Bergvärme är värmeenergi från solen som lagrats i marken, och som kan utnyttjas med hjälp av ett bergvärmesystem för att värma upp fastigheter. Den är tillgänglig gratis för alla – det enda som krävs är utrustning för att utnyttja den.

Bergvärme är ren, förnybar energi. Den orsakar inte utsläpp av koldioxid eller partiklar som påskyndar klimatförändringen, och är därför en miljövänlig energi.

Spara i värmekostnaderna

Bergvärme är inte bara skonsam mot naturen, den är även förmånlig. Då du gör en engångsinvestering i ett bergvärmesystem, sänker du permanent dina värmekostnader. Bergvärmepumpen producerar minst tre gånger så mycket värmeenergi sett till dess förbrukning.

Bergvärme kan minska dina värmekostnader med upp till 80 procent, permanent. Samtidigt garderar du dig mot eventuella variationer i energipriserna. Bergvärme är en ytterst vettig investering inför framtiden.

Lätt och bekymmersfri bergvärme

Gebwell-återförsäljaren förverkligar bergvärmelösningar med omsorg i varje arbetsskede, från brunnsborrning till service. Det är alltså lätt för kunden att ta i drift och använda bergvärme. Bergvärmepumpen är lätt att använda, och fordrar nästan ingen service.

Gebwell AB är medlem i Svenska kyl & värmepump föreningen

Bergvärmepumpar

Qi-bergvärmepump

Kompakt och tystlåten bergvärmepump lämpar sig speciellt för att värma upp egnahemshus.

Läs mer »

T² värmepump

Energieffektiv och pålitlig uppvärmning även för mest krävande objekt.

Läs mer »

GEMINI bergvärmepump

Den intelligenta och mångsidiga uppvärmningslösningen lämpar sig särskilt väl för stora fastigheter. Dubbla kompressormoduler medger samtidig Värme och VV-produktion. Finns från 40 till 70 kW. 5 års garanti!

Läs mer »

Taurus värmepump

En komplett värmepump för stora fastigheters uppvärmningsbehov. Kan byggas ut till 900 kW. 5 års garanti !

Läs mer »

Installationsgrupp för Qi BVP

Installationsgruppen är utvecklad för att underlätta och påskynda Qi värmepumpens installation.

Läs mer »

Ventilgrupp för bergvärmepumpens köldbärarkrets

Underlättar installation och service av alla Gebwell värmepumpar.

Läs mer »

Regleringsgrupp för värmepump

Underlättar installation av bergvärmepump och reglering av uppvärmningskretsarna.

Läs mer »

E-Flex-bergvärmepump

Bergvärmesystem i jordens innandöme

Läs mer »