+358 20 123 0800

Bergkyla

Bergkyla är ett miljövänligt sätt att kyla byggnader. Man använder även namn som passiv kylning och geotermisk kylning för bergkyla.

Köldbärare, som fungerar som energikälla genom att cirkulera i den borrade värmebrunnen, kan också användas för kylning av byggnader. För att utnyttja bergkyla behöver du, förutom värmebrunnen, endast en cirkulationsvattenpump för att producera kylenergi och en fläktkonvektor för att distribuera den kylda luften till byggnadens rumsluft.

Geotermisk kylning kan också användas för kylning av industriella anläggningar samt kommersiella fastigheter. Användningen av geotermisk kylning förkortar bergsvärmesystemets återbetalningstid ytterligare, särskilt för stora tillämpningar.

En problemfri och kostnadseffektiv bergkyla

Bergkyla är mycket prisvärd och andelen gratis kylenergi står för över 95-98 %. Elenergi behövs endast för cirkulationsvattenpumpens och fläktkonvektorns funktion. Med bergkyla undviker man dessutom bullret från kylaggregat och deras användningsutrymme kan användas för andra ändamål. När man inte längre använder kylaggregat upphör även behovet av service och underhåll.

Distribution av bergkyla i byggnaden

Bergkyla till byggnaden distribueras antingen via ventilation, fläktkonvektor eller strålvärmare. Kylning via ventilation utförs antingen med LTO-instrument eller i ett separat kanalbatteri. Detta alternativ lämpar sig för nybyggnation där man kan ta bergkyla i beaktande redan i planeringsstadiet, t.ex. tillräcklig värmeisolering i ventilationskanalerna.

Fläktkonvektorn består av värmeväxlare och fläkt som återvinner rumsluften genom växlaren. Fläktkonvektorn kan exempelvis placeras på en vägg eller i taket.

Med hjälp av Gebwell värmepump tar du enkelt fördelarna med markkylning i bruk. Våra värmepumpar har beredskap för styrning av kylning..

Skicka gärna en kontaktbegäran om våra bergkylalösningar till närmaste Gebwell-återförsäljare här.

Ta reda på mer om våra bergvärmelösningar

Qi-bergvärmepump

Kompakt och tystlåten bergvärmepump lämpar sig speciellt för att värma upp egnahemshus.

Läs mer »

T² värmepump

Energieffektiv och pålitlig uppvärmning även för mest krävande objekt.

Läs mer »

GEMINI bergvärmepump

Den intelligenta och mångsidiga uppvärmningslösningen lämpar sig särskilt väl för stora fastigheter. Dubbla kompressormoduler medger samtidig Värme och VV-produktion. Finns från 40 till 70 kW. 5 års garanti!

Läs mer »

Taurus värmepump

En komplett värmepump för stora fastigheters uppvärmningsbehov. Kan byggas ut till 900 kW. 5 års garanti !

Läs mer »

Installationsgrupp för Qi BVP

Installationsgruppen är utvecklad för att underlätta och påskynda Qi värmepumpens installation.

Läs mer »

Ventilgrupp för bergvärmepumpens köldbärarkrets

Underlättar installation och service av alla Gebwell värmepumpar.

Läs mer »

Regleringsgrupp för värmepump

Underlättar installation av bergvärmepump och reglering av uppvärmningskretsarna.

Läs mer »

E-Flex-bergvärmepump

Bergvärmesystem i jordens innandöme

Läs mer »