+358 20 123 0800

Fungerande bergvärmelösningar för installatörer och byggföretag

Fungerande bergvärmelösningar för hustillverkare

Vi planerar och dimensionerar fungerande bergvärmelösningar för installatörer och byggföretag, borrar värmebrunnar samt levererar bergvärmepumpar och monteringsgrupper som försnabbar installeringen. Vi arrangerar utbildning för samtliga skeden i leveranskedjan, från planering av system till installering och service.

En förmånlig och riskfri form av värme

Att bergvärme är förmånlig är av betydande nytta för husets invånare. Den inledande investeringen betalar sig tillbaka i form av lägre värmekostnader, och höjer husets återförsäljningsvärde.

Bergvärme är riskfritt och bekvämt för invånaren, och därför är användningen av bergvärme ett stort plus för köparen vid husköp.

Ni kan ge 5 års garanti för ert huspakets bergvärmeleverans!

Ta kontakt med vår försäljning och fråga mer!

Ta reda på mer om våra bergvärmelösningar

Qi-bergvärmepump

Kompakt och tystlåten bergvärmepump lämpar sig speciellt för att värma upp egnahemshus.

Läs mer »

T² värmepump

Energieffektiv och pålitlig uppvärmning även för mest krävande objekt.

Läs mer »

GEMINI bergvärmepump

Den intelligenta och mångsidiga uppvärmningslösningen lämpar sig särskilt väl för stora fastigheter. Dubbla kompressormoduler medger samtidig Värme och VV-produktion. Finns från 40 till 70 kW. 5 års garanti!

Läs mer »

Taurus värmepump

En komplett värmepump för stora fastigheters uppvärmningsbehov. Kan byggas ut till 900 kW. 5 års garanti !

Läs mer »

Installationsgrupp för Qi BVP

Installationsgruppen är utvecklad för att underlätta och påskynda Qi värmepumpens installation.

Läs mer »

Ventilgrupp för bergvärmepumpens köldbärarkrets

Underlättar installation och service av alla Gebwell värmepumpar.

Läs mer »

Regleringsgrupp för värmepump

Underlättar installation av bergvärmepump och reglering av uppvärmningskretsarna.

Läs mer »

E-Flex-bergvärmepump

Bergvärmesystem i jordens innandöme

Läs mer »