+358 20 123 0800

Så här fungerar bergvärme

gebwell_maalämpö

Bergvärme är värmeenergi från solen som lagras i jordmånen. Med hjälp av värmepumpteknik kan man använda energin för att värma upp fastigheter och bruksvatten.

Upptagning av värme

Rörsystemet som samlar in värme, dvs. kollektorkretsen, kan grävas ner horisontellt i jordytan, sänkas ner i ett vattendrag eller borras in vertikalt i berget. En lösning där man borrat in systemet vertikalt i berget kallas värmebrunn, och är det vanligaste sättet att ta upp värme vid användning av bergvärme. Denna lösning passar för även små tomter, och är sett till den energi som utvinns mer effektiv än en horisontell lösning.

I rörsystemet cirkulerar en miljövänlig vätskelösning som inte fryser, där värmen som samlats ur jordmånen binds. I bergvärmepumpens förångare tas denna värme tillvara i kylmedlet för cirka tre grader.

Temperaturen hos kylmedlet höjs rejält med hjälp av en kompressor. Via kondensorn flyttas värmeenergin i kylmedlet till vattnet som cirkulerar i husets värmesystem (golv- eller värmeelementnätverk) samt till uppvärmningen av bruksvatten i energiberedaren.

Värmedistribution

Störst nytta utvinns ur bergvärmepumpen då värmedistribueringen förverkligas med golvvärme eller med en annan metod med låg värme. Vid golvvärme är utgångsvattnets temperatur lägre (28–40 grader) än exempelvis vid användning av värmeelement, där temperaturen på utgångsvattnet kan ligga på 35–60 grader. Användning av värmeelement utesluter dock inte bergvärme, eftersom det är möjligt att tryggt producera vatten med en temperatur på upp till 60 grader med Gebwells bergvärmepumpar.

 

Ta reda på mer om våra bergvärmelösningar

Qi-bergvärmepump

Kompakt och tystlåten bergvärmepump lämpar sig speciellt för att värma upp egnahemshus.

Läs mer »

T² värmepump

Energieffektiv och pålitlig uppvärmning även för mest krävande objekt.

Läs mer »

GEMINI bergvärmepump

Den intelligenta och mångsidiga uppvärmningslösningen lämpar sig särskilt väl för stora fastigheter. Dubbla kompressormoduler medger samtidig Värme och VV-produktion. Finns från 40 till 70 kW. 5 års garanti!

Läs mer »

Taurus värmepump

En komplett värmepump för stora fastigheters uppvärmningsbehov. Kan byggas ut till 900 kW. 5 års garanti !

Läs mer »

Installationsgrupp för Qi BVP

Installationsgruppen är utvecklad för att underlätta och påskynda Qi värmepumpens installation.

Läs mer »

Ventilgrupp för bergvärmepumpens köldbärarkrets

Underlättar installation och service av alla Gebwell värmepumpar.

Läs mer »

Regleringsgrupp för värmepump

Underlättar installation av bergvärmepump och reglering av uppvärmningskretsarna.

Läs mer »

E-Flex-bergvärmepump

Bergvärmesystem i jordens innandöme

Läs mer »