+358 20 123 0800

Energiberedare

Användning av energiberedare är ett ekologiskt och ekonomiskt sätt att nå en behaglig rumstemperatur och säkerställa tillgången på varmt vatten.

Energiberedaren lagrar och jämnar ut värmen som produceras av uppvärmningssystemet, varefter den används för att värma upp fastigheten och bruksvattnet.

Energiberedare och olika uppvärmningsformer

Energiberedare kan användas parallellt med flera olika uppvärmningsformer. Den möjliggör även parallell användning av olika energiformer.

Vid användning av bergvärme är en energiberedare en nästan oundviklig införskaffning. Den kan vara inbyggd i bergvärmepumpen eller en separat enhet.

Vid eluppvärmning möjliggör beredaren förmånlig användning av nattel. Vid vedeldning kan man med beredare minska antalet gånger pannan värms upp.

Energiberedare

G-Energy energy beredare

Passar utmärkt för användning vid sidan av värmesystem som använder förnybar energi.

Läs mer »

G-Energy® HPe-beredare för bergvärmepumpar

Hybridenergiberedare utformat särskilt för värmepumpar.

Läs mer »

G-Energy specialberedare

Beredare för objekt där våra standardlösninbar inte passar.

Läs mer »

G-Energy buffertberedare

Extravolym på värmesystemet med buffertberedare.

Läs mer »

Gebwell KVL300 – modulformad varmvattenberedare

En vattenvärmare som lämpar sig för egnahems- och radhus samt fritidsbostäder.

Läs mer »