+358 20 123 0800

Energiberedare för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag

Energiberedare för husbolag

Energiberedare ger stabil uppvärmning för bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag

Med hjälp av en riktigt dimensionerad beredare kan man säkerställa jämn rumstemperatur och tillgång på varmt bruksvatten för hela husbolaget.

Energiberedare ger minskade värmekostnader

Tack vare energiberedaren kan uppvärmningsutrustningen belastas med hög och jämn effekt och den högsta verkningsgraden uppnås. Detta innebär minskade värmekostnader, samt är skonsamt för miljön.

Energiberedare kan användas parallellt med flera olika uppvärmningsformer. Den möjliggör parallell användning av flera värmekällor samt smidigt byte av värmesystemet i framtiden.

Val av beredare

Gebwell erbjuder beredare i olika storlek för varierande behov. Energiberedarens dimensioner påverkas av bl.a. följande faktorer:

  • Fastighetens storlek och antalet invånare
  • Värmekällan och dess effekt samt verkningsgrad
  • Storleken på utrymmet i användning
  • Temperaturen som krävs för värmekretsen

Hitta närmaste återförsäljare

Ta reda på mer om våra energiberedare

G-Energy energy beredare

Passar utmärkt för användning vid sidan av värmesystem som använder förnybar energi.

Läs mer »

G-Energy® HPe-beredare för bergvärmepumpar

Hybridenergiberedare utformat särskilt för värmepumpar.

Läs mer »

G-Energy specialberedare

Beredare för objekt där våra standardlösninbar inte passar.

Läs mer »

G-Energy buffertberedare

Extravolym på värmesystemet med buffertberedare.

Läs mer »

Gebwell KVL300 – modulformad varmvattenberedare

En vattenvärmare som lämpar sig för egnahems- och radhus samt fritidsbostäder.

Läs mer »