+358 20 123 0800

Så här fungerar energiberedare

I vattenburna värmesystem lagras värme med värmeutrustningen i energiberedarens vatten.Energiberedaren lagrar det uppvärmda vattnet, som används för att värma upp det varma vattnet som cirkulerar i värmesystemet eller bruksvattnet.

Energiberedare som en del av uppvärmningssystemet

Energiberedaren har en viktig roll vid uppvärmning. Den är lämpad för användning med olika värmekällor och möjliggör parallell användning av flera värmekällor. Användning av energiberedare är ekologiskt, eftersom uppvärmningsutrustningen kan belastas med hög och jämn effekt och den högsta verkningsgraden uppnås.

Valet av energiberedare görs utgående från användningssyfte, behov och uppvärmningsform. Energiberedaren kan kopplas till flera energikällor samtidigt, varvid energi kan lagras från den mest förmånliga energikällan vid tillfället eller den energikälla som för tillfället används.

Energiberedare fungerar även som utjämnare av energiproduktionen och -behovet, genom att värme lagras i beredaren och utnyttjas enligt användning och behov.

Ta reda på mer om våra energiberedare

G-Energy energy beredare

Passar utmärkt för användning vid sidan av värmesystem som använder förnybar energi.

Läs mer »

G-Energy® HPe-beredare för bergvärmepumpar

Hybridenergiberedare utformat särskilt för värmepumpar.

Läs mer »

G-Energy specialberedare

Beredare för objekt där våra standardlösninbar inte passar.

Läs mer »

G-Energy buffertberedare

Extravolym på värmesystemet med buffertberedare.

Läs mer »

Gebwell KVL300 – modulformad varmvattenberedare

En vattenvärmare som lämpar sig för egnahems- och radhus samt fritidsbostäder.

Läs mer »