+358 20 123 0800

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en vanlig uppvärmningsform i städerna, som är pålitlig, lätt att använda och lättillgänglig. Gebwell erbjuder utrustning som gör att du kan ta i bruk fjärrvärme på ett tryggt och flexibelt sätt.

En uppvärmningsform som sparar energi och är skonsam mot miljön

I Finland produceras 80 procent av fjärrvärmen i samproduktion med anläggningar som producerar el, vars överflödes kondensvärme används i fjärrvärmenätet. På detta vis bevaras kraftverkets verkningsgrad hög och man sparar en betydlig mängd energi.

Vid samproduktion är miljöutsläppen cirka 30 procent mindre än då el och värme produceras i separata anläggningar. Samproduktion är en allmänt erkänd metod för att skydda klimatet, och främjande av samproduktion har bedömts vara det mest effektiva enskilda sättet att minska växthusutsläppen.

Finländska, förstklassiga G-Power®- fjärrvärmecentraler

Gebwells G-Power-fjärrvärmecentraler är lika väl lämpade för nya byggnader som saneringsobjekt, och dimensioneras alltid för att passa fastigheten.

G-Power-fjärrvärmecentralerna är effektiva, pålitliga och förmånliga sett till de totala kostnaderna. Värmeväxlarna har fem års garanti vid fjärrvärmeanvändning i Finland, och den perifera utrustningen har två års garanti.

För samtliga G-Power-fjärrvärmecentraler finns en grafisk Fidelix Genius-kontroll med pekskärm tillgänglig, som gör det lätt och smidigt att använda värmecentralen.

Gebwell AB är medlem i HEAS Branschföreningen för värmeväxling

Läs mer om fjärrvärme på Svenskfjärrvärmes hemsida

Fjärrvärmecentraler

Gebwell G-Power® Mini

Lösningen för anslutning till fjärrvärmenätet. NYHET!

Läs mer »

Gebwell G-Power® småhuscentral

Enkel och kompakt lösning för anslutning av småhus till fjärrvärme.

Läs mer »

Gebwell G-Power® Compact

G-Power Compact är en liten men effektiv fjärrvärmecentral som monteras på vägg.

Läs mer »

Gebwell G-Power® fjärrvärmecentral

G-Power värmefördelningscentral är konstruerad för anslutning av större bostadsfastigheter samt affärs- och industrilokaler till fjärrvärme.

Läs mer »