+358 20 123 0800

Produkter

Gebwell Oy har specialiserat sig på miljövänliga värme- och kylningslösningar. Alla produkter konstrueras och tillverkas i Leppävirta, Finland.
Vårt kunnande inom värmebranschen har ackumulerats under årtionden, vilket syns i produkternas funktionalitet och hållbarhet.

Vi satsar på moderna tekniska produktegenskaper för att möta framtidens alla krav. Gebwell’s många återförsäljare kan ge dig kompletta energilösningar inklusive montering och service.

Till vårt produktsortiment hör värmepumpar, fjärrvärmecentraler, energiberedare samt varmvattenberedare. Vi levererar även Kombinationsprodukter Fjärrvärme/Värmepump, och kompletta lösningar för frånluftsåtervinning i kombination med Värmepump/Fjärrvärme.

Vi är marknadens enda företag som kan erbjuda det bästa från både Fjärrvärme och Värmepumpar.

Bergvärmepumpar

Qi-bergvärmepump

Kompakt och tystlåten bergvärmepump lämpar sig speciellt för att värma upp egnahemshus.

Läs mer »

T² värmepump

Energieffektiv och pålitlig uppvärmning även för mest krävande objekt.

Läs mer »

GEMINI bergvärmepump

Den intelligenta och mångsidiga uppvärmningslösningen lämpar sig särskilt väl för stora fastigheter. Dubbla kompressormoduler medger samtidig Värme och VV-produktion. Finns från 40 till 70 kW. 5 års garanti!

Läs mer »

Taurus värmepump

En komplett värmepump för stora fastigheters uppvärmningsbehov. Kan byggas ut till 900 kW. 5 års garanti !

Läs mer »

Installationsgrupp för Qi BVP

Installationsgruppen är utvecklad för att underlätta och påskynda Qi värmepumpens installation.

Läs mer »

Ventilgrupp för bergvärmepumpens köldbärarkrets

Underlättar installation och service av alla Gebwell värmepumpar.

Läs mer »

Regleringsgrupp för värmepump

Underlättar installation av bergvärmepump och reglering av uppvärmningskretsarna.

Läs mer »

E-Flex-bergvärmepump

Bergvärmesystem i jordens innandöme

Läs mer »

Fjärrvärmecentraler

Gebwell G-Power® Mini

Lösningen för anslutning till fjärrvärmenätet. NYHET!

Läs mer »

Gebwell G-Power® småhuscentral

Enkel och kompakt lösning för anslutning av småhus till fjärrvärme.

Läs mer »

Gebwell G-Power® Compact

G-Power Compact är en liten men effektiv fjärrvärmecentral som monteras på vägg.

Läs mer »

Gebwell G-Power® fjärrvärmecentral

G-Power värmefördelningscentral är konstruerad för anslutning av större bostadsfastigheter samt affärs- och industrilokaler till fjärrvärme.

Läs mer »

Energiberedare

G-Energy energy beredare

Passar utmärkt för användning vid sidan av värmesystem som använder förnybar energi.

Läs mer »

G-Energy® HPe-beredare för bergvärmepumpar

Hybridenergiberedare utformat särskilt för värmepumpar.

Läs mer »

G-Energy specialberedare

Beredare för objekt där våra standardlösninbar inte passar.

Läs mer »

G-Energy buffertberedare

Extravolym på värmesystemet med buffertberedare.

Läs mer »

Gebwell KVL300 – modulformad varmvattenberedare

En vattenvärmare som lämpar sig för egnahems- och radhus samt fritidsbostäder.

Läs mer »