Ventilgrupp för bergvärmepumpens köldbärarkrets

Underlättar installation och service av alla Gebwell värmepumpar.

Ventilgruppen är avsedd som tillvalskomponent till alla Gebwells bergvärmepumpar. Den gör att installation och service av pumpen går snabbare och enklare. Med hjälp av markkretsens ventilgrupp görs fyllning och luftning av köldbärarkretsen bekymmersfritt. Dessutom avlägsnar smutsfiltret skräp ur vätskecirkulationen. De årliga kontrollerna av vätskan kan man utföra via ventilgruppens expansionskärl. Ventilgruppen förses med en eller två kretsar.

  • Underlättar installation och service
  • Smutsfiltret avlägsnar skräp
  • Årliga kontroller av vätskan
Kölbärarkretsens ventilgrupp Qi DN25
Köldbärarkretsens ventilgrupp DN65-DN80

Nedladdningsbart material