+358 20 123 0800

Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä energiatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille ja yhteisölle kuten kunnille, seurakunnille ja säätiöille energiatukea sellaisiin ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät

  • uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä,
  • energiansäästöä tai energiantuotannon tai käytön tehostamista
  • vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja

Energiatuen voimassaoloaikaa on pidennetty 30.6.2014 asti. Lue lisää Uusiutuvan energian tuesta TEM:n sivuilta