+358 20 123 0800

Arvonnan säännöt

Arvontaan voi osallistua Gebwell Oy:n internet sivujen kautta ja osallistuminen on ilmaista. Arvontaan saa osallistua vain omalla nimellä ja sähköpostiosoitteella ja vain kerran.

2011 voimaan tulleen lainsäädännön muutoksen myötä arvontaan osallistumisen voi rajoittaa vain ostaviin asiakkaisiin, markkinointiluvan antaneisiin ja muihin vastaaviin asiakasryhmiin. Qi maalämpöpumppujen arvontaan osallistuvat vain maalämpötarjouspyynnön jättäneet.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Osallistumalla kampanjaan voittaja antaa luvan julkaista tietonsa (nimi ja paikkakunta) Gebwell Oy:n sähköisissä medioissa. Gebwell Oy:llä on oikeus halutessaan ottaa maalämpöpumpun asennuskohteesta valokuvia ennen ja jälkeen asennusta sekä tehdä kohteesta käyttöönsä referenssiesittely. Gebwell Oy:llä ja Gebwell Oy:n jälleenmyyjillä on lupa käyttää kampanjan kautta kerättyä materiaalia markkinointitarkoituksiin.

Arvonnan aikana kerätyt yhteystiedot ovat vain Gebwell Oy:n ja Gebwell Oy:n jälleenmyyjien käytössä. Kerättyjä yhteystietoja ei luovuteta muille.

Rajoitukset

Arvontaan voivat osallistua vain täysi-ikäiset, Suomessa asuvat henkilöt. Maalämpöpumpun voittajan tulee pystyä osoittamaan, että hänellä on Suomessa omistuksessaan kohde, johon maalämpöpumppu asennetaan sekä tiedossa maalämpöpumpulle asentaja, jolla on 3kg:n kylmäluvat.

Kampanja-aika

Kampanjan viimeinen osallistumispäivä on 31.5.2016, ellei toisin ilmoiteta. Arvonta suoritetaan 8.6.2016 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kampanja voidaan myös lopettaa edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin.

Pääpalkinnot

Arvonnan palkintona arvotaan Qi maalämpöpumppu, arvoltaan á 7880-9200 euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi eikä siitä palauteta rahoja. Voittona annettavan Qi maalämpöpumpun malli määräytyy Gebwell Oy:n tai Gebwell Oy:n jälleenmyyjän voittajan kohteesta tekemän mitoituksen perusteella.

Mikäli voittaja on jo kerennyt tilaamaan Qi maalämpöpumpun kampanjan aikana, voidaan hänen Qi maalämpöpumpusta maksama hinta hyvittää hänelle.

Voittajaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 30.6.2016 mennessä tai mikäli hän ei nouda palkintoa kuuden kuukauden sisällä kilpailun loppumisesta, lunastamatonta palkintoa ei korvata.

Arvonnan voittaja vastaa palkintoihin liittyvistä veroista.

Muut ehdot

Kampanjan järjestämiseen osallistuneet henkilöt eivät saa ottaa osaa kampanjaan.

Tietoja kampanjasivujen käytöstä voidaan kerätä ja käsitellä, jotta kampanjamallia pystytään edelleen kehittämään. Tämä verkossa toimiva kampanja toimii yleisimmissä internet-selaimissa, sosiaalisen median palveluissa ja sähköpostiohjelmissa.

Kampanjan järjestäjä vastaa kampanjan sisällöstä. Kampanjan järjestäjä ja kampanjan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä tai käyttökatkoksista, kampanjaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai kampanjaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjasääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.