+358 20 123 0800

Maalämmön hinta

Maalämpöjärjestelmän hinta on aina kohdekohtainen. Hinta koostuu

  • lämmönkeruupiirin (yleensä lämpökaivo) toteuttamisesta
  • maalämpöpumpusta ja
  • maalämpöpumpun asennuksesta

Saneerauskohteissa lisäkustannuksia tulee lisäksi sähkömuutostöistä sekä vanhan järjestelmän purkamisesta, mikäli sitä ei voida /haluta jättää paikoilleen.

Omakotitalon maalämpöjärjestelmän hinta vaihtelee 15 000 – 25 000 euron välillä.

Lämpökaivon hintaLämpökaivo maalämmön lähteenä

Maalämpökaivon hinta määräytyy kaivon syvyyden mukaan ja syvyyden määrittää kiinteistön lämmitysenergian tarve; mitä suurempi lämmitettävä talo on, sitä syvempi kaivo tarvitaan.

Lämpökaivosta saadaan energiaa vuodessa noin 100 kWh per metri. Täten karkeasti laskettuna 200 metrin lämpökaivosta saadaan 20 000 kilowattituntia energiaa, jonka lisäksi kiinteistön lämmittämiseen saadaan lisäksi vielä kompressorin kuluttaman sähköenergian verran lämmitysenergiaa.

Lämpökaivon eli energiakaivon syvyyteen, ja sitä kautta hintaan, vaikuttaa myös maaperä. Peruskallion päällä olevan pehmeän maan osuudelle täytyy kaivoa poratessa asentaa teräksinen maasuojaputki, joka estää irtomaata sortumasta ja tukkimasta kaivoa. Maaporaus on kallioporausta hitaampaa ja lisäksi teräsputkitangot on hitsattava toisiinsa kiinni; maaporaus on täten kallioporausta kalliimpaa. Lämpökaivotarjous sisältää yleensä tietyn määrän maaporausta ja sen ylittävä määrä laskutetaan tarjouksessa mainitulla metrihinnalla.

Pehmeän maan osuus vaikuttaa myöskin kaivon syvyyteen. Mikäli pehmeätä maata on paljon, kaivoa täytyy porata syvemmälle mitoituksen määrittelemän aktiivisyvyyden (tehollinen syvyys) saavuttamiseksi. Aktiivisyvyys on se syvyys, mihin asti vesi nousee kaivossa. Pehmeätä maata on harvoin Suomessa niin paljon, että maaporauksesta koituva lisäkustannus tekisi maalämpöinvestoinnin kannattamattomaksi. Mikäli pehmeän maan osuuden epäillään ylittävän 50 m, niin silloin maalämpöinvestointi voi osoittautua kannattamattomaksi. Kokemuksemme perusteella Suomessa kallio löytyy ennen 20 metriä 95 %:ssa kohteista.

Vaakaputkitus kaivolta tekniseen tilaan

Lämpökaivon hintaan sisältyy yleensä vaakaputket ja niiden asennus lämpökaivolta tekniseen tilaan. Mikäli tarjottu määrä ylittyy, laskutetaan ylittyvä osuus erikseen tarjouksessa ilmoitetulla metrihinnalla. Vaakaputkituksen määrä riippuu kaivon ja teknisen tilan etäisyydestä.

Lisähinnan voi välttää hankkimalla ns. avaimet käteen -toimitus, jossa tarjoukseen sisältyy vaakaputket lämpökaivolta tekniseen tilaan. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tarjouksella saattaa olla mainittuna tarjoukseen sisältyvän vaakaputken määrä.

Lämmönkeruupiiri voidaan asentaa myös maahan tai vesistöönMaapiiri ja vesistöpiiri maalämmön lähteenä

Keruupiiri voidaan myös asentaa maahan tai kiinteistön lähellä sijaitsevaan vesistöön. Maahan vaaka-asentoon asennettavaa keruupiiriä varten kaivetaan kaivinkoneella noin metrin syvä kaivanto. Vaakaan asennettava keruupiiri vaatii paljon isomman pinta-alan kuin lämpökaivo, joka mahtuu pienellekin tontille. Kostea savimaa on keruupiirille parempi maaperä kuin hiekkamaa, koska hiekka ei luovuta energiaa yhtä hyvin kuin kostea savi. Myöskään kivinen maaperä ei ole suositeltava vaakaan asennettavalle keruupiirille, koska routimisen liikuttamat kivet voivat vaurioittaa putkistoa.

Mikäli lämmitettävän kiinteistön lähellä sijaitsee vesistö, voidaan keruupiiri upottaa myöskin sinne. Putkistoon kiinnitetään painot, joiden avulla putkisto upotetaan vesistön pohjamutaan. Veden lämmön siirtokyky on hyvä, joten vesistöön sijoitettavasta keruupiiristä saa lämpöenergiaa vähintään yhtä paljon kuin porakaivosta. Putki on kaivettava ja asennettava huolellisesti rannassa, jotta keruupiiri ei lähde jäiden mukaan.

Vesistöön upotettavan keruupiirin voi levittää jäälle talvella tai asentaa kesällä lautalta käsin. Joskus painojen asentaminen vaatii sukeltajan käyttöä, jolloin kustannukset saattavat olla lähellä lämpökaivon porauksen kustannuksia. Sukeltaja varmistaa, että keruupiirissä ei ole ilmapusseja eikä putket ole isojen kivien päällä.

Maalämpöpumpun hinta

Maalämpöpumpun tehoon ja sen kautta myöskin hintaan vaikuttaa lämmitysenergian sekä lämpimän käyttöveden tarve. Mitä suurempi kiinteistö sitä suurempitehoinen maalämpöpumppu tarvitaan. Uudiskohteen maalämpöjärjestelmän mitoitus riippuu lämpötilavyöhykkeestä (Ilmatieteen laitos); uudiskohteissa lämmitystarve on noin 31 – 42 kWh lämmitettävää ilmakuutiota kohden ja käyttövesi noin 1250 kWh asukasta kohti.

Edellä mainituilla kulutuksilla nelihenkisen perheen 180 neliön uuden omakotitalon, jonka huonekorkeus on 2,5 metriä, lämmitykseen kuluisi 13 950 – 18 900 kWh ja lämpimän käyttöveden kulutukseen 5000 kWh vuodessa. Arvioitu kokonaislämmitysenergian tarve olisi täten 18 900 – 23 900 kWh. Täystehomitoituksessa kohteeseen todennäköisesti asennettaisiin 7 kW maalämpöpumppu, osatehomitoituksessa 5 kW maalämpöpumppu. HUOM! Mitoitus on suuntaa antava, maalämpöjärjestelmän mitoitus on aina tehtävä kohdekohtaisesti.

Saneerauskohteiden lämmitysenergian tarve lasketaan nykyisestä energiakulutuksesta: esimerkiksi 1000l öljyä vastaa noin 6 500 – 9 500 kWh hyödynnettyä lämmitysenergiaa (lämmitysöljyn energiasisältö on 10 kWh/l, ja öljykattilan hyötysuhde 65 – 95 %).

Käyttöveden tarpeen huomioiminen laitevalinnassa

Integroidulla varaajalla varustetun Qi lämpöpumpun lämminvesivaraajan tilavuus on 185 litraa, joka riittää normaalin omakotitalouden lämpimän käyttöveden tarpeeseen. Mikäli lämpimän käyttöveden kulutus on erityisen suurta tai talossa on esim. poreallas tai muu paljon lämmintä käyttövettä vaativa kohde, niin kannattaa maalämpöjärjestelmää täydentää esim. Gebwell käyttövedenlämmittimellä.

Maalämpöjärjestelmissä käytetään erilaisia lämpimän käyttöveden valmistustapoja. Lue artikkelimme maalämmöstä ja lämpimän käyttöveden riittävyydestä tästä.

Täystehomitoitus vai osatehomitoitus?

Maalämpöjärjestelmän täystehomitoitus tarkoittaa, että järjestelmä mitoitetaan kattamaan 100% huipputehontarpeesta. Täten kiinteistön ja käyttöveden lämmitys hoidetaan kovimmillakin pakkasilla maalämmöllä ilman sähkövastuksia. Täystehomitoitettu maalämpöjärjestelmä on hieman kalliimpi investointi, mutta käyttökulut huippupakkasilla ovat pienemmät kuin osatehomitoitetussa järjestelmässä. 

Osatehomitoitettu järjestelmä mitoitetaan kattamaan 60-85% huipputehontarpeesta, jolloin kovilla pakkasilla maalämpöpumpun lämpöpumpun sähkövastukset kytkeytyvät päälle eli lämmitys toteutetaan osittain sähköllä. Osatehomitoitetun järjestelmän investointikustannukset ovat hieman huokeammat; pienempitehoisen lämpöpumpun ja hieman lyhyemmän lämpökaivon ansiosta; mutta käyttökustannukset ovat isommat kovien pakkasten aikaan, jolloin lämmitetään sähkövastuksilla korkean sähkönhinnan aikaan.

Qi maalämpöpumppu asennettuna

Qi maalämpöpumppu asennettuna

 

Lämpöpumpun asennus

Maalämpöpumpun asennuksen hinta sisältää lämpöpumpun haalauksen tekniseen tilaan, lämpöpumpun yhdistämisen lämmönkeruupiiriin ja lämmitysverkostoon sekä mahdolliseen varaajaan tai puskurivaraajan. Lisäksi asennukseen kuuluu lämmitysjärjestelmän käyttöönotto sekä käytönopastus.

Maalämpötarjouksien asennuksen osuutta vertaillessa kannattaa huomioida muun muassa seuraavat asiat, sisältyykö asennuksen hintaan laitteiden haalaus, saneerauskohteissa vanhojen laitteiden purkaminen ja kierrätys, sähkötyöt- ja tarvikkeet ja käyttöveden kytkeminen.

Gebwell Oy:n jälleenmyyjät tarjoavat halutessasi maalämpöjärjestelmän avaimet käteen -toimituksena, joka sisältää lämpökaivon porauksen sekä maalämpöjärjestelmän asennettuna. Katso lähin Gebwell jälleenmyyjäkartasta!

Maalämpö saneerauskohteeseen

Saneerauskohteessa lisäkustannuksia tuo vanhan järjestelmän purkaminen. Joissain kohteissa myös pattereita saattaa joutua korvaamaan isommilla. Vanha järjestelmä voidaan jättää myös paikoilleen lisä- tai varajärjestelmäksi. Vanhan järjestelmän osia esimerkiksi varaajaa voi toisinaan käyttää hyväksi maalämpöjärjestelmässä. Mikäli saneerauskohteessa ei ole vesikiertoista lämmitysjärjestelmää, täytyy lattia- tai patterilämmitysverkosto myöskin asentaa.

Mietitkö maalämpöä öljylämmityksen tilalle? Se kannattaa, lue tästä.

Maalämpöjärjestelmän asennuksesta saa kotitalousvähennystäKotitalousvähennystä jopa 4800 euroa maalämpöinvestoinnista

Maalämpöjärjestelmän asentaminen vanhaan taloon oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Vuonna 2019 kotitalousvähennyksenä saa vähentää 50% työn osuudesta. Kotitalousvähennyksen määrä on 2400 € / vuosi eli kahden aikuisen taloudessa yhteenlaskettu vähennys on 4 800 €. Omavastuu on 100 € / puoliso. Täyteen kotitalousvähennykseen oikeuttaa noin 9 999 euron asennuskustannukset [(9 999 x 0,5) – (2 x 100)].

Lämpökaivon porauksesta suurin osa, noin 90%, on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa asennustyötä. Lämpökaivon porauksen lisäksi maalämpöpumpun asennus oikeuttaa vähennykseen.

Maalämmityksen kustannukset

Maalämmitys on edullisin lämmitysmuoto, ellei polttoaine ole ilmaista, esimerkiksi polttopuut omasta metsästä puulämmitykseen. Maalämpöpumppu tuottaa yhtä kulutettua sähkökilowattituntia kohti vähintään 3 kilowattia lämmitysenergiaa. Ohessa suuntaa antava laskentaesimerkki nelihenkisen perheen keskikokoisen omakotitalon (150 neliötä) vuotuisista lämmityskuluista:

  Lämmityskulut vuodessa
Sähkölämmitys 2500 €
Öljylämmitys 2400 €
Maalämmitys 680 €
Säästö / vuosi 1500-2000 €
Investoinnin nettotuotto* 10-13 %

*Nettotuotto laskettu 15 000 euron maalämpöinvestointikustannuksella

Laske säästölaskurillamme, kuinka paljon maalämmitys toisi sinun talossasi säästöä. Laskuri kertoo myös investoinnin takaisinmaksuajan, kuukausittaisin tuoton ja investoinnin tuoton.

Viilennys kaupan päälle

Maalämmityksessä kannattaa huomioida myös lähes ilmainen kiinteistön viilennysmahdollisuus. Lämpökaivoa voi käyttää kesäaikana myös viilennykseen. Gebwell lämpöpumpuissa on sisäänrakennettu valmius viilennyksen kytkentään. Jäähdytysenergian tuottamiseen tarvitaan lisäksi pelkkä kiertovesipumppu. Lue lisää maaviilennyksestä.

Pyydä tarjous kotimaisesta maalämpöratkaisusta