+358 20 123 0800

Brunnsborrning

Vi levererar värmebrunnar som energikälla för bergvärme samt vattenbrunnar runt om i Finland.

Modern borrningsutrustning garanterar flexibel service

Vi använder borrningföretag med flera borrningsvagnar, och kan lätt ta oss till platsen antingen från er enhet i Leppävirta eller Tusby.

Borrningsutrustningen är utformad för att minimera buller- och dammbelastningen på miljön. Med moderna borrvagnar är det enkelt att borra brunnar även på smala stadstomter utan att förstöra trädgården.

Utnyttja hushållsavdraget

Borrning av borrbrunn och värmebrunn berättigar till hushållsavdrag, eftersom det jämställs med grundförbättring av bostad. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats på adressen www.vero.fi.

Lämna en begäran om offert för brunnsborrning till närmaste Gebwell-återförsäljare här!