+358 20 123 0800

Värmebrunnar

Värmebrunnen är en del av ett bergvärmesystem, där naturens egen energi utnyttjas i uppvärmningssyfte. Benämningen energibrunn används parallellt med värmebrunn.

En naturlig värmekälla lämpad även för små utrymmen

Värmeuppsamlingsrör installeras i värmebrunnen. Med hjälp av rörsystemet tas solenergin lagrad i marken till vara. Med hjälp av en bergvärmepump omvandlas denna energi till värme, som kan användas för att värma upp fastigheter och bruksvatten

Särskilt på tätorter och klippiga tomter är installering av en värmebrunn en vettig lösning, eftersom den tar upp endast lite utrymme på tomten.

Värmebrunnens dimensioner och konstruktion

Korrekt dimensionering av värmebrunnen i förhållande till bergvärmepumpens kapacitet och fastighetens behov är avgörande när det gäller tillräcklig energitillgång. Vi utför därför alltid dimensioneringen individuellt från fall till fall, och svarar för att dimensioneringen är adekvat.

Värmebrunnen borras normalt med en diameter på 4,5–6,5 tum, och brunnens djup bestäms av hushållets behov av värme och bruksvatten. Värmebrunnar för bergvärme är vanligen 100–200 meter djupa. Vid stort energibehov kan flera brunnar borras på samma plats om så behövs.Värmebrunnen består av ett borrat hål, vatten i brunnen, värmeuppsamlingsrör med vätska, skyddsrör och -lock och underhållsbrunn. Utanpå syns endast brunnens lock.

Alla våra värmebrunnar är ytvattenisolerade.

Se hur man borrar värmebrunnar:

Lämna en begäran om offert för brunnsborrning till närmaste Gebwell-återförsäljare här!

Hitta närmaste återförsäljare