+358 20 123 0800

Vattenbrunnar

En borrbrunn ger friskt vatten under i princip obegränsad tid, oavsett årstid – även vid torka.
En borrbrunn erbjuder en möjlighet att utnyttja de vattenreserver som finns i mark- och berggrunden för många olika användningsområden. I glesbygdsområden är en borrbrunn ofta det enda ekonomiska alternativet på grund av långa avstånd.
En egen brunn är ett förmånligt val, eftersom det inte finns några fasta månadskostnader eller förbrukningskostnader. Fördelarna med en borrbrunn blir än tydligare på ställen med stor vattenförbrukning, som lantgårdar och gårdar där man bedriver boskapsskötsel.

Vattnets kvalitet ska undersökas innan ibruktagning

Borrbrunnsvatten är i huvudsak gott hushålls- och dricksvatten som sådant. Det förekommer dock naturlig variation i vattnets kvalitet beroende på ort, vilket innebär att vattnet alltid ska undersökas innan ibruktagning.
Om kraven eller rekommendationerna för vattnets kvalitet inte uppfylls, finns det olika filter på marknaden för rengöring av brunnsvatten. Bekanta dig med kraven på hushållsvattnets kvalitet samt frågor och svar om brunnsvattnets kvalitet i miljöförvaltningens webbtjänst.

Lämna en begäran om offert för brunnsborrning till närmaste Gebwell-återförsäljare

Hitta närmaste återförsäljare