+358 20 123 0800

Produktutveckling

Gebwell Ab:s egen planeringsavdelning grundades år 2008 i samband med att man inledde egen produktion av utrustning. Vår erfarna och yrkesskickliga personal inom produktplaneringen ser till att produkterna håller högsta kvalitet och att vi ständigt arbetar med att utveckla våra produkter.

Syftet med produktutvecklingen är att utrustningen ska vara lätt att installera och använda samt driftsäker. Vi har utvecklar nya innovationer för att göra det lättare och snabbare att installera vår utrustning.

Gebwell E-Flex-lösningen

Innosuomi_kunniakirja_maalampopumppu_E-FlexSom ett resultat av vår produktutveckling såg toppinnovationen Gebwell E-Flex-lösningen dagens ljus år 2010. I lösningen installeras en underjordisk plastkapsel utanför fastigheten, istället för bergvärmeutrustning med pumpar och beredare. Med denna innovation kom Gebwell Ab på andra plats i tävlingen Innosuomi 2010 i Norra Savolax. Gebwell har lämnat in en internationell patentansökan för E-Flex-lösningen.

Alla våra produkter tillverkas enligt ett ISO 9001-certifierat kvalitetssystem. Detta garanterar produkternas kvalitet samt att miljöaspekter beaktas i vår produktion.

» Innosuomi-diplom
» ISO 9001-certifikat