+358 20 123 0800

Gebwell Combi

En komplett helhet för återvinning av frånluftsvärme

Med Gebwell Combi kan värmen i fastighetens frånluft användas för att värma upp fastigheten och det varma bruksvattnet. Gebwell Combi består av en värmeåtervinningsanordning, en värmepump, en buffertberedare samt automation som möjliggör distansåtkomst. Dessutom går det att ansluta varmvattenberedare till systemet, då kan den tillvaratagna värmen användas även för att tillverka bruksvatten.

Gebwell Combis funktionsprincip

Där fastighetens gamla frånluftsfläkt suttit monteras nu värmeåtervinningsanordningen (1). Växlaren (värmeåtervinningselementet) i värmeåtervinningsanordningen överför värmen från frånluften till köldbärarvätskan som leds till värmepumpen via rör som installerat inne i byggnaden eller på byggnadens yttre vätt.

Värmepumpen (2) utnyttjar värmen för att värma upp fastigheten och för att bereda bruksvattnet. Vid övergången till värmeåtervinningssystemet ersätts ofta även fastighetens fjärrvärmecentral med  en hybridcentral (3).

Systemet har dessutom  en buffertberedare (4) för att garantera tillräckligt långa driftperioder för värmepumpen genom att optimera värmepumpens verksamhet och bruksvattenvärmarna (5), som oftast är försedda med laddningsslingor, då kan den tillvaratagna värmen även användas för förmånlig uppvärmning av bruksvattnet.

Automatiken i hybridcentralen säkerställer att värmeåtervinningsdonen, värmepumpen och hybridcentralen fungerar och följs upp på ett klanderfritt sätt. Automatiken gör det även möjligt att följa upp och hantera systemet på distans  via en webbuppkoppling.

 

Gebwell Combi helheten: Pilpit värmeåtervinningsanordningen (1) monteras på höghusets tak till exempel istället för frånluftsfläkten. I det tekniska utrymmet placeras Gebwell värmepumpen (2), KVL hybrid varmvattenberedare (5), G-Energy buffertberedaren (4) och G-Power hybridcentralen (3) försedd med automatik som möjliggör distansåtkomst.

Gebwell Combi för planeraren

Utifrån Gebwell Concept-exempelscheman är det enkelt att planera ett kostnadseffektivt och funktionssäkert värmeåtervinningssystem. Bekanta dig med Gebwell Concept och ladda ner schemakonfiguratorn här: Gebwell Concept (hittils bara på finska).

Gebwell Combi för entreprenörer

 Vår ambition är att göra entreprenörens arbete så enkelt som möjligt. Det är enkelt att skaffa Combi-systemet som innehåller alla delar som behövs för värmeåtervinningssystemet i samma helhet.

Alla systemets värmeanordningar har tillverkats på Gebwell Oy:s fabrik i Leppävirta. Anordningarna har planerats för att fungera tillsammans och är lätta att montera. Systemet testas på fabriken, vilket garanterar driftsäkerheten och energieffektiviteten.

Gebwell Combi för husbolag

Alla värmeanordningar i Gebwell Combi – värmepumpen, beredarna och fjärrvärmecentralen – tillverkas på Gebwell Oy:s fabrik i Leppävirta. Det gör att vi kan erbjuda värmeåtervinningshelheten till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Dessutom testas hela systemet på fabriken för att säkerställa dess driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Med ett värmeåtervinningssystem är det möjligt att skära ner på  höghusets uppvärmningskostnader med upp till hälften. För största delen av fastigheterna är avkastningen från investeringen över 10 %.

Vi levererar värmeåtervinningssystemen via vårt sakkunniga återvinningsnätverk. Lämna en offert via länken nedan så skickar vi den till återförsäljaren i ditt område.

Varför lönar det sig att investera i återvinningen av värmen i frånluften?

Maskinell ventilation av inomhusluft orsakar stort värmespill i höghus – upp till 40 % av den värmeenergi som redan är betald försvinner ut via frånluftsblåsaren. Med värmeåtervinningssystemet kan frånluftsvärmen tas tillvara och användas på nytt för att värma upp fastigheten och tillverka varmt bruksvatten. Monteringen av systemet sker enkelt, fastighetens värmekostnader minskar med upp till hälften, energibesparingar uppstår, mängden värmespill minskar och husbolagets värde stiger. Dessutom är avkastningen på investeringen över 10 % i många fastigheter.

Läs mer om återvinningen av frånluftsvärmen

Begär offert på lösningen Gebwell Combi