+358 20 123 0800

Gebwell för invånare

Gebwell erbjuder pålitliga, miljövänliga och förmånliga värmelösningar för invånare i egnahemshus. Via våra återförsäljare får du fungerande lösningar för bergvärme och fjärrvärme med förstklassig utrustning och service.

Bergvärme för egnahemshus

De pålitliga och energieffektiva Gebwell-bergvärmepumparna är ett smidigt sätt att värma upp även ett större egnahemshus.

» Bergvärme för invånare i egnahemshus

Fjärrvärme för egnahemshus

Med hjälp av Gebwells förstklassiga fjärrvärmecentraler får du garanterat fungerande fjärrvärme som tryggar värmebehovet hos ditt hus.
» Fjärrvärme för invånare i egnahemshus

Energiberedare för egnahemshus

Energiberedare som förbättrar kostnadseffektiviteten vid uppvärmning gör det trevligare att bo i egnahemshus.

» Energiberedare för invånare i egnahemshus

Brunnsborrning för egnahemshus

Vi utför borrning av bergvärmebrunnar runt om i Finland. I vår borrningsutrustning ingår flera borrningsvagnar.

» Brunnsborrning