+358 20 123 0800

G-Energy EV

G-Energy EV är en ackumulatortank att använda parallellt med till exempel trä-, pellet-, olje- eller annat vattenburet uppvärmningssystem.

Ackumulatortanken har fyra platser för motstånd, och dessa kan utrustas med elpatron som sköter vattenuppvärmningen om uppvärmningssystemet frånkopplas eller vid en funktionsstörning.

G-Energy EV-ackumulatortanken har två kopparluckor, och i den övre kan en tappvarmvattenslinga monteras i den nedre en slinga för föruppvärmning av tappvarmvatten eller till exempel en solenergi- eller annan laddningsslinga. Ackumulatortankens nedre laddningsanslutningar har ledningsrör för att åstadkomma rätt slags värmeskiktning.

G-Energy EV-ackumulatortanken kan fås i 501, 1000, 2000, 3000, 4000 eller 5000 liter.

Begär en offert

Teknisk information

Modell   G-Energy EV 501 G-Energy EV 1000 G-Energy EV 2000 G-Energy EV 3000 G-Energy EV 4000 G-Energy EV 5000
GTIN number (64158…) 52380271 52380288 52380295 52380301 52380318 52380325
Behållarens volym L 501 1000 2000 3000 4000 5000
Höjd mm* ** 2010 / 2030 2130 / 2150 2200 / 2250 2350 / 2400 2400 / 2450 2500 / 2550
Diameter mm** 600 / 780 850 / 1030 1200 / 1380 1400 / 1580 1600 / 1780 1800 / 1980
Resningsmått mm  2100 2200 2300  2450 2600 2700
Vikt kg 180 260 400 470 620 690
Anslutningsstorlekar   2” 2” 2” 2” 2” 2”
Maxlängd på slinga m 12 2 x 6 2 x 12 3 x 9 3 x 9 3 x 9
Elpatronsanslutningar st 4 4 4 4 4 4
Max effekt elpatron kW 10 10 10 10 10 10
Max temperatur °C 110 110 110 110 110 110
Max drifttryck bar 3 3 3 3 3 3

* +Justerbara fötter 0 – 60 mm ** Mått: isoleringarna lossade/isoleringarna på plats (isoleringens tjocklek 86 mm)