+358 20 123 0800

G-Energy® HPe ackumulatortank

G-Energy HPe är en hybridackumulatortank som är utrustad med mellanvägg och designad för värmepumpar.

I tanken uppvärms varmt tappvarmvatten och den fungerar också som en bufferttank i systemet. I övre delen av tanken laddas tappvarmvattenenergi, vilket garanterar en hög temperatur på tappvarmvattnet och att tappvarmvattnet räcker för många människor. I och med mellanväggen lagras tappvarmvattnet i tankens övre del. Nedre delen i mellanväggen används som bufferttank för fastighetens uppvärmningsnätverk, och det garanterar tillräckligt långa laddningsperioder för värmepumpen. Ackumulatortankens nedre laddningsanslutningar har ledningsrör för att åstadkomma rätt slags värmeskiktning.

I G-Energy HPe ackumulatortankarna finns det två luckor för slingorna för varmt tappvarmvatten, och i den övre finns som standard en tappvarmvattenslinga och i den nedre en slinga för föruppvärmning av tappvarmvatten. G-Energy HPe ackumulatortanken finns i volymer på 501 och 1000 liter.

Begär en offert

Teknisk information

Modell   G-Energy HPe 501 G-Energy HPe 1000
GTIN nummer 6415853619721 6415853619738
Behållarens volym L 501 1000
Höjd mm* ** 2010 / 2030 2130 / 2150
Diameter mm* 600 / 780 850 / 1030
Resningsmått mm  2100  2200
Vikt kg 180 260
Anslutningsstorlekar   2” 2”
Max storlek slinga   LK45 LK55
Elpatronsanslutningar st 3–4 3–4
Max effekt elpatron kW 12 12
Max temperatur °C 110 110
Max drifttryck bar 3 3

* +Justerbara fötter 0 – 60 mm ** Mått: isoleringarna lossade/isoleringarna på plats (isoleringens tjocklek 90 mm).

Nedladdningsbart material