+358 20 123 0800

Värmepumpar

– Energieffektiva
– Extremt tysta
– Tillverkas i Finland

Gebwells värmepumpsortiment har en lämplig lösning för fastigheter av alla storlekar: enfamiljshus, rad- och höghus samt för uppvärmning av offentliga byggnader och industrifastigheter.

Värmepumpen värmer ditt hem och ditt varmvatten, inga ytterligare system behövs. Värmepumpen passar både nya byggnader som saneringsobjekt.

Värmepumpen är en miljövänlig och förmånlig uppvärmningsmetod. Den orsakar inga luftförorenande utsläpp och producerar åtminstone en tredubbelt så stor värmeenergi jämfört med sin förbrukning.

Aries bergvärmepump

Den första inverterstyrda bergvärmepumpen på marknaden som alltid är uppkopplad mot nätet.

Läs mer

Qi bergvärmepump

Kompakt och tystlåten bergvärmepump lämpar sig speciellt för att värma upp egnahemshus.

Läs mer

T² värmepump

Energieffektiv och pålitlig uppvärmning även för mest krävande objekt.

Läs mer

GEMINI bergvärmepump

Den intelligenta och mångsidiga uppvärmningslösningen lämpar sig särskilt väl för stora fastigheter. Dubbla kompressormoduler medger samtidig Värme och VV-produktion. Finns från 40 till 70 kW. 5 års garanti!

Läs mer

Taurus värmepump

En komplett värmepump för stora fastigheters uppvärmningsbehov. Kan byggas ut till 900 kW. 5 års garanti !

Läs mer

Installationsgrupp för Qi BVP

Installationsgruppen är utvecklad för att underlätta och påskynda Qi värmepumpens installation.

Läs mer

Ventilgrupp för bergvärmepumpens köldbärarkrets

Underlättar installation och service av alla Gebwell värmepumpar.

Läs mer

Regleringsgrupp för värmepump

Underlättar installation av bergvärmepump och reglering av uppvärmningskretsarna.

Läs mer